top of page

נינה ברשדסקי

מנהלת מקצועית

לפני הקמת הגן עבדתי במחנכת לילדים בחינוך המיוחד.
בגן אני אחראית על כל התחום המקצועי, טיפול בילדים, חינוך, הכשרת אנשי הצוות, תצפיות ובקרה על הנעשה בגן, הכנת תכניות אישיות לילדים.

נינה ברשדסקי
bottom of page