top of page
משפחתון ברמת השרון

רשיון משרד החינוך

כגן אשר שואף למצויינות, "פשוט גן" הינו מהגנים הבודדים בארץ המחזיקים ברישיון משרד החינוך להפעלת גן ילדים.

 

על מנת לגשת להליך הרישוי נדרשנו בין היתר להחזיק בהיתר לשימוש חורג מטעם עיריית רמת השרון.
עת קיבלנו את ההיתר היינו לגן הילדים הפרטי הראשון ברמה"ש אשר זכה בהיתר.
הליך קבלת ההיתר אילץ אותנו לעמוד בביקורות: שירותי הכבאות, משרד הבריאות, הג"א, מהנדס בטיחות, קונסטרוקטור, חשמלאי בודק, מכון התקנים, איתור גז ראדון ועוד.

 

כל הנ"ל מבטיחים סביבה מתאימה ובטוחה לילדים. על סמך ההיתר ניגשנו להליך הרישוי מול משרד החינוך, אשר חייב בקרה קפדנית על התנהלותנו הכספית, ביקורות נוספת של משרד הבריאות וביקורת של המפקחת הפדגוגית.

 

לאחר שעמדנו בכל הנ"ל זכינו ברישיון הנכסף. המשמעות העקרית של ההיתר והרישיון הינו שאנו פועלים באופן חוקי.

נוסף על כך, בזכות הרישיון אנו זוכים לחנוך סטודנטיות שנה א' לחינוך לגיל הרך וכן מתמחה בשנת סטאז'.

 

ההישג הגדול ביותר הינו סבסוד שכר הלימוד לילדים בגילאי 3 ומעלה. באופן זה מתאפשר לנו להוות חממה לילדים אשר יכלו להשתלב במערכת החינוך העירונית, אך בחרו להשאר במקום המוכר, החם והאהוב.

 

מדי שנה עלינו לעמוד בכל הביקורות על מנת לחדש את הרישיון.

גן ילדים בסבסוד משרד החינוך
גן ילדים בסבסוד משרד החינוך
bottom of page