top of page
גן ילדים במרכז

מחוסגן, כי גן מחוסן הוא גן מוגן

תמונת קבוצה הגן המחוסן.jpg
unnamed (6).jpg

החל משנה״ל תשע״ט נעשה ככל שביכולתנו על מנת להבטיח כי כל ילדי ״פשוט גן״ יהיו מחוסנים על פי תכנית החיסונים של משרד הבריאות ובהתאם לגילם.

אנו גאים להיות מהגנים המובילים את התמיכה בחיסון הילדים, על מנת להבטיח את שלומם ובריאותם של כלל הורי וילדי ״פשוט גן״.

bottom of page