top of page

ליאור קורנבלוט

מדריכה פדגוגית

אני ליאור
אמא לשלוש בנות מתוקות.
גננת כתשע שנים במערכת הציבורית,
מנחה ומדריכה צוותים חינוכיים בשלוש השנים האחרונות.
מהיום בו נכנסתי לעולם החינוך הרגשתי שצריך לעצור, להפוך את האדמה ולשנות את זויות ההסתכלות על מהות גני הילדים.
הורים קוראים לחינוך פרוגרסיבי על כל גווניו- העיקר שהצוות יהיה מכוון, שהתכנים יהיו ערכיים ושהחשיבה תהיה עמוקה ומותאמת לקבוצה ולקהילה.
ואני אומרת- ההורים לא צריכים לצאת מהמערכת הציבורית בשביל זה, המערכת הציבורית צריכה להיות זה!
להיות רלוונטית, חדשנית, קשובה ומאפשרת.
מאמינה בליווי צוותים, בהדרכה מותאמת ובפדגוגיה של הקשבה- הקשבה לילדות ולילדים והקשבה לנשות החינוך שמלוות אותםן. הגיע הזמן למהפך בגיל הרך.

ליאור קורנבלוט
bottom of page