top of page

אסתר מיצ׳ן חוסני

מחנכת

אסתר עבדה בבתי ספר במקסיקו וכן lego academy
הגיעה לארץ במסגרת תוכנית מסע ובחרה לקבוע את חייה כאן.

אסתר מיצ׳ן חוסני
bottom of page