top of page

איסה מאירוביץ

מובילת קבוצה

אמא לשני בנים, ב 25 השנים האחרונות מובילה את "המשפחתון של איסה" בתל אביב. לפני 40 שנים עלתה מצ׳ילה. בזמנה החופשי אוהבת לטייל, לרקוד ולבלות עם חברים. ״בחרתי לעבוד עם ילדים מתוך אהבה ומתוך הרצון
לראות את התפתחותם וגדילתם״.
ברחתי לעבוד ב״פשוט גן ״לאור הסביבה החמה והאוהבת. ההשקעה הפרטנית בכל ילד וילד.״

איסה מאירוביץ
bottom of page