ברשיון ובסבסוד משרד החינוך 

הכירו את הצוות המקצועי והחם של "פשוט גן" שמעניק חווית חינוך ייחודית: