top of page

הבלוג

גן ילדים במרכז

הרשמה לשנה"ל תשע"ח


שלום רב,

אמנם מרבית שנה"ל עוד לפנינו אך מועד הרישום לשנה"ל תשע"ח הגיע.

בששת השנים החולפות עמד שכר הלימוד על 3800 ש"ח על פני 12 חודשים.

על פני שש השנים שחלפו חל שינוי משמעותי בעלויות התפעול של הגן, בעיקר לאור שינוי משמעותי בשכר העבודה (העלאת שכר המינימום והגדלת פנסיית החובה), שינוי משמעותי בעלויות המזון וכן במספר תחומים נוספים הנוגעים אלינו (כמו גם לכל משקי הבית בישראל.)

מניתוח הנתונים נראה כי על פני שנים אלו השינוי עומד על כ 10-12% ונתון זה בהחלט משפיע עלינו.

לאור נתונים החלטנו לשנות את שכר הלימוד לשנה הקרובה ב 5% ומעתה יעמוד על12 תשלומים של 4000 ש"ח.

בשנה הבאה יפעל הגן בדומה לשנה הנוכחית.

 • זרובבל- 6 קבוצות-

 • תינוקייה (3 חוד'-9 חוד')

 • פ. צעירים (10 חוד'- 1.3 שנים)

 • פ. צעירים (1.4-1.9)

 • פ.בוגרים (1.10-2.3)

 • פ.בוגרים (2.4-2.9)

 • גן טרום-טרום חובה (2.10-3.9)

 • קאנטרי- 2 קבוצות

 • פ. צעירים- (1-1.9)

 • פ. בוגרים (1.10-2.9)

בנוסף, נבקש להבהיר ולהסדיר את מדיניות ההנחות/ הטבות.

 • במידה ובגן לומדים שני ילדים- 5% הנחה לאחד הילדים.

 • פעילות פסח/ אוגוסט בחינם.

 • משפחות חד הוריות- פעילות פסח/ אוגוסט בחינם.

 • תשלום עבור חצי שנה מראש- 5% הנחה.

 • זיכוי משרד החינוך (לזכאים, ילידי 12/2014ומעלה-) כ 600 ש"ח בחודש על פני 12 חודשים (הסכום משתנה מחודש לחודש)

במהלך השבוע הקרוב תנתן קדימות ללקוחות פעילים בגן ובתום שבוע זה תפתח ההרשמה לכל הממתינים, אנא הזדרזו עם הרישום, לא נוכל לחרוג ממספר הילדים בקבוצה.

על מנת להבטיח את מקומכם, תגבה מקדמה בגובה 1000 ש"ח (ב 01/01/2017).

נשמח להמשיך ולהעניק לילדיכם ולכם את השירות הטוב ביותר.

אנו תקווה כי נזכה לעמוד לרשותכם עוד שנים רבות.

כל החדשות
עדכונים אחרונים
עיקבו אחרינו
 • Facebook Basic Square
bottom of page