PHOTO-2020-11-02-10-31-18 (2).jpg
PHOTO-2020-11-02-10-31-18 (2).jpg
e9745e3d-004d-4113-9ddc-c5c6c4c5b62BLUR.
PHOTO-2020-11-02-10-31-19 (1).jpg
פשוט גן קאבר פייסבוק.jpg
Phashut_logo_choose0ne.png

תלאביבים יקרים,

תודה על שפניתם אלינו בנוגע להצטרפות  ל״פשוט גן- תלאביבי״.

אנו תקווה כי תבחרו בנו כשותפים לדרך ומתחייבים לעשות הכל על מנת להצדיק את בחירתכם.
על מנת להבטיח את מקומכם עמנו, נבקש כי תמלאו את הסכם ההתקשרות ונאחל לכם ולנו כי לעולם לא נתבקש להעמידו למבחן.

לכל המצטרפים במהלך שנת הלימודים תשפ״א נאפשר שבועיים ניסיון, עליהם תשלמו רק אם תבחרו להמשיך עמנו.

התשלום לגן מתבצע באמצעות הוראת קבע, עליה תתבקשו לחתום מיד לאחר החתימה על ההסכם.

את הוראת הקבע ניתן לבטל בכל עת ובאופן חד צדדי (אמצעי התשלום היחיד המאפשר זאת).

הוראת הקבע איננה מוגבלת בסכום ואיננה קצובה בזמן.

כל לקוחות הגן זכאים לחנייה בעת פיזור ואיסוף הילדים

1. אי הגבלת סכום, מאפשרת גביית מקדמה לשנה הבאה, גביית ימי ״הניסיון״, גביית תשלום קייטנות...

2. אי הגבלת זמן, מאפשרת להמשיך את הגבייה גם בשנה הבאה. בכל עת באפשרותכם לפנות לבנק ולבטלה.

3. במספר תשלומים/ סה״כ שנתי לא למלא

4. סוג חשבון= עו״ש

לחתימה על הסכם הורים לחצו כאן

לחתימה על הוראת קבע לחצו כאן

להזנת מספרי רכב לחנייה כאן

נרגשים להביא את ״בשורת פשוט גן״ לתל אביב ומוכנים לעבוד קשה (מאוד).

אנו תקווה כי נזכה לעמוד לרשותכם עוד שנים רבות.


משפחת ״פשוט גן״.