חינוך דו לשוני Bilingual education

משפחתון ברמת השרון

איך אומרים פשוט גן באנגלית? 

אם תחפשו ב google translate תתקבל התוצאה Just a garden .

על מנת שהילדים שלנו ילמדו אנגלית טובה מזו, פתחנו בשנת הלימודים תשפ"א בתכנית חינוך דו לשונית אנגלית/ עברית 50%/50%.

מה זה אומר בפועל?!

גייסנו צוות יעודי, דובר אנגלית כשפה עיקרית ובכל קבוצה (5 מתוך 8) בה מתקיים הפיילוט, משובץ אחד מאנשי הצוות הללו. יום הפעילות בגן יתקיים בשתי השפות, לרבות המפגשים, הקראת ספרים, שירים והפעלות. 

על מנת לגבש את התוכנית שכרנו את שירותי של הגב' אילונה ענבר   קלינאית תקשורת, אשר  בתואר השני התמחתה בחינוך דו לשוני. אילונה העבירה הרצאת zoom  להורי הגן, בה דנו ביתרונות ובניפוץ מיתוסים הקשורים בחינוך דו לשוני.

אנו נרגשים לקראת השינוי ומקווים כי בשנת הלימודים תשפ"ב כל קבוצת הגן תהינה דו לשוניות.

How do you say "Pashut Gan" in Engish?!

If you search on google translate you will get the result Just a garden.

In order for our children to learn better English than this, we started in the school year 20-21 in  50% / 50% English / Hebrew bilingual education program.

What does this actually mean ?!

We recruited a dedicated team, speaking English as a primary language and in each group (5 out of 8) in which the pilot takes place, one of these team members is assigned. The activity day in the kindergarten will be held in both languages, including meetings, reading books, songs and activities.

In order to formulate the program, we hired the services of Ms. Ilona Inbar, a speach therapist who specialized in bilingual education for her masters. Ilona gave a zoom lecture to the kindergarten parents, in which they discussed the benefits and shattering myths related to bilingual education.

We are excited about the change and hope that in the school year 21-22, the entire kindergarten group will be bilingual.